Onderhandse lening

Wanneer u geld wilt lenen zou u ook kunnen kiezen voor de onderhandse lening, al is dit niet de meest gangbare lening. Bij reguliere kredietverstrekkers komt u leningen als de persoonlijke lening en de autolening tegen, niet de onderhandse lening. Maar hoe kunt u dan aan een onderhandse lening komen en wat is dit nu eigenlijk precies?

De onderhandse lening is een lening die u bijvoorbeeld bij een bekende van u afsluit, of familie van u. Het is geen voor de hand liggende lening, maar niet iedereen zal bij een bank geld kunnen lenen. De onderhandse lening kan dus als een alternatief worden gezien voor consumenten die bij een bank niet kunnen lenen. Aan de andere kant zal een bank altijd haar redenen hebben om iemand geen krediet te verstrekken. Het is dus maar de vraag of het dan verstandig is om op een andere manier geld te gaan lenen, want wellicht is dit simpelweg niet geschikt voor u.

Onderhandse lening bij familie

U kunt een onderhandse lening aangaan met iemand uit uw familie. Bij dit type lening is het gangbaar om alles contractueel te regelen. Dit is ook zeker van belang indien het een lening bij een familielid betreft, want meer dan eens zorgt geld voor familieproblemen. Indien men geld van een bekende leent – in dit geval familie – wordt er vaak gemakzuchtig over gedacht. Men neemt het dan allemaal niet meer zo nauw met het op tijd aflossen en dat zorgt voor problemen. Wees altijd erg voorzichtig als u geld gaat lenen van bekenden van u.

Afspraken op papier zetten bij onderhandse lening

Kiest u voor de onderhandse lening, dan is het van groot belang alle afspraken op papier te zetten. Denk hierbij niet alleen maar aan het geldbedrag dat er geleend gaat worden, maar ook de hoogte van de rente. Daarnaast dient er ook een looptijd voor de lening te worden afgesproken, zodat helder is wanneer de terugbetaling compleet is. Het is mogelijk om op internet een modelcontract te downloaden, waarbij u dus enkel nog maar de gegevens van u en degene die u het geld leent hoeft in te vullen. Op die manier zorgt u ervoor dat er ruimte is voor misverstanden tussen u beiden en weet u ook beiden waar u aan toe bent. Zorg dus altijd dat u goede afspraken maakt op het moment dat u een onderhandse lening aangaat.