Hypothecaire lening

Wanneer u geld wilt gaan lenen voor de aankoop van een woning, dan spreekt men van een hypothecaire lening. Dit is dus een lening die specifiek bedoeld is om vastgoed te financieren. Anders dan bij andere vormen van geld lenen is het bij een hypothecaire lening zo dat u onderpand inbrengt voor de lening, namelijk uw woning. Zeker met de stijgende huizenprijzen is het voor een bank gunstig. De kans groot is dat op termijn uw woning zal stijgen in waarde.

Bij een hypothecaire lening lost u net als bij iedere andere lening maandelijks af op de lening. Daar bovenop betaalt u dan ook nog de rentevoet waartegen u de lening af heeft kunnen sluiten. Overigens is het niet noodzakelijk om al een lening te hebben afgesloten op het moment dat u een woning wilt gaan kopen. U kunt namelijk een woning kopen met opschortende voorwaarde vragen. Mocht het u na de aankoop van een woning dan toch niet lukken om een hypothecaire lening rond te krijgen, dan zal de koop van de woning automatisch worden geannuleerd.

Betalingsachterstand

Heeft u in het (recente) verleden een betalingsachterstand opgelopen? Dat is over het algemeen geen goed nieuws op het moment dat u op zoek naar een hypothecaire lening bent. Met een betalingsachterstand komt u namelijk op de zwarte lijst terecht en dit zal het kunnen lenen van geld bemoeilijken. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u al een hypotheek heeft en dat u door onvoorziene omstandigheden niet in staat bent om de maandelijkse aflossing te voldoen. Ook dan zal dit leiden tot een notitie op de zwarte lijst, waardoor het in de toekomst ook weer lastig zal zijn om een lening aan te gaan.

Lage rentevoet

Als we de verschillende manieren van een lening afsluiten naast elkaar leggen, dan komt duidelijk naar voren dat de hypothecaire lening tot de goedkopere varianten behoort. U kunt met een dergelijke lening dan ook rekenen op een lage rentevoet en daarmee dus een relatief goedkope lening. Dit komt omdat een bank met deze lening een betrekkelijk laag risico loopt, aangezien uw woning als onderpand dient.

Een lage rentevoet betekent in deze overigens niet per se dat u ook met lage maandelijkse kosten te maken zult krijgen, want dit heeft ook vooral te maken met de hoogte van de lening. Des te hoger deze uitvalt, des te meer kosten u ook zult moeten maken om de lening te gaan aflossen. Uiteraard is een lage rentevoet alsnog zeer gunstig en zal het de maandlasten zoveel mogelijk drukken. Vergelijk daarom eerst en kies voor de kredietverstrekker met het beste aanbod. Het komt bij sommige kredietverstrekkers voor dat de rentevoet fluctueert, afhankelijk van de hoogte van de hypothecaire lening die u op het oog hebt.

Overbruggingskrediet

Naast de hypothecaire lening is er ook nog het overbruggingskrediet. Het overbruggingskrediet kan een interessante optie zijn op het moment dat u een nieuwe woning op het oog hebt. Dit terwijl u uw oude woning nog moet verkopen. Zoals de naam al zegt overbrugt u met het overbruggingskrediet de periode dat u nog niet over voldoende financiën beschikt. Zelf heeft u nog niet het geld dat benodigd is voor de aankoop. Dit geld heeft u pas bij verkoop van uw huidige woning.

Wel is het zo met een overbruggingskrediet dat de bank een zeker risico loopt. Dit komt omdat u met het afsluiten van een overbruggingskrediet ineens met dubbele maandlasten komt te zitten. U betaalt immers ook nog iedere maand voor uw huidige hypothecaire lening. Daardoor is deze lening vaak belast met een hogere rente.

Onderhandse lening

Wanneer u geld wilt lenen zou u ook kunnen kiezen voor de onderhandse lening, al is dit niet de meest gangbare lening. Bij reguliere kredietverstrekkers komt u leningen als de persoonlijke lening en de autolening tegen, niet de onderhandse lening. Maar hoe kunt u dan aan een onderhandse lening komen en wat is dit nu eigenlijk precies?

De onderhandse lening is een lening die u bijvoorbeeld bij een bekende van u afsluit, of familie van u. Het is geen voor de hand liggende lening, maar niet iedereen zal bij een bank geld kunnen lenen. De onderhandse lening kan dus als een alternatief worden gezien voor consumenten die bij een bank niet kunnen lenen. Aan de andere kant zal een bank altijd haar redenen hebben om iemand geen krediet te verstrekken. Het is dus maar de vraag of het dan verstandig is om op een andere manier geld te gaan lenen, want wellicht is dit simpelweg niet geschikt voor u.

Onderhandse lening bij familie

U kunt een onderhandse lening aangaan met iemand uit uw familie. Bij dit type lening is het gangbaar om alles contractueel te regelen. Dit is ook zeker van belang indien het een lening bij een familielid betreft, want meer dan eens zorgt geld voor familieproblemen. Indien men geld van een bekende leent – in dit geval familie – wordt er vaak gemakzuchtig over gedacht. Men neemt het dan allemaal niet meer zo nauw met het op tijd aflossen en dat zorgt voor problemen. Wees altijd erg voorzichtig als u geld gaat lenen van bekenden van u.

Afspraken op papier zetten bij onderhandse lening

Kiest u voor de onderhandse lening, dan is het van groot belang alle afspraken op papier te zetten. Denk hierbij niet alleen maar aan het geldbedrag dat er geleend gaat worden, maar ook de hoogte van de rente. Daarnaast dient er ook een looptijd voor de lening te worden afgesproken, zodat helder is wanneer de terugbetaling compleet is. Het is mogelijk om op internet een modelcontract te downloaden, waarbij u dus enkel nog maar de gegevens van u en degene die u het geld leent hoeft in te vullen. Op die manier zorgt u ervoor dat er ruimte is voor misverstanden tussen u beiden en weet u ook beiden waar u aan toe bent. Zorg dus altijd dat u goede afspraken maakt op het moment dat u een onderhandse lening aangaat.

Goedkoop lenen

Bij het op zoek gaan naar een lening zult u ongetwijfeld interesse hebben in goedkoop lenen. Geld lenen kost altijd geld en het is niet meer dan normaal dat u ervoor wilt zorgen dat het u in elk geval niet teveel geld kost. Op Geldlenen-zonderbank.be vindt u direct een overzicht met kredietverstrekkers die in uw behoeften kunnen voorzien. Een lening wordt over het algemeen duurder naarmate u voor een langere looptijd kiest. Alhoewel het natuurlijk zo is dat u maandelijks minder betaalt, is het wel zo dat u langer betaalt. Daardoor wordt de lening over het geheel gezien vaak duurder in plaats van goedkoper. De totale kosten zijn dus vaak het laagst bij een zo kort mogelijke looptijd. Op die manier is goedkoop lenen dus het best mogelijk.

Waar kunt u goedkoop lenen?

De zoektocht naar een goedkope lening begint bij het vinden van een kredietverstrekker die een lage JKP aanbiedt. Heeft u deze gevonden, dat kunt u een berekening maken van de JKP om te zien hoe de lening er qua kosten uitziet. Het kan zo zijn dat een kredietverstrekker voor een lage lening een hogere JKP hanteert dan wanneer u meer leent. Dankzij de berekening kunt u hier achter komen en weet u dus wanneer er sprake van de goedkoopste lening is. In de eerste plaats ligt de focus bij goedkoop lenen dus op een lage JKP.

Goedkoopste lening afsluiten

Als al het voorwerk is gedaan en u weet waar u voor goedkoop lenen moet zijn, dan wilt u de lening natuurlijk gaan afsluiten. De meeste kredietverstrekkers hebben een vrij eenvoudige procedure voor het aanvragen van een lening. Uiteraard dient u de kredietverstrekkers van alle relevante informatie te voorzien die zij van u vragen omtrent de financiën. Zij zullen dit allemaal voor u nakijken en ook zal er op de zwarte lijst worden gekeken. Als alles in orde is en een kredietverstrekker geen reden ziet om u de lening niet te geven, dan zal het allemaal snel worden geregeld. U kunt uw goedkoopste lening dan dus ook snel tegemoet zien.

Zwarte lijst

Ook bij geld lenen zonder bank zal de zwarte lijst worden geraadpleegd door kredietverstrekkers. Hiermee verschaffen zij zichzelf namelijk informatie over de persoon die bij hen een krediet aanvraagt. Consumenten komen op de zwarte lijst terecht op het moment dat zij te laat zijn met de aflossing van hun schuld. Zij worden dan door de kredietverstrekker aangemeld en zodoende worden zij dus op de lijst geplaatst. Uiteraard geldt dit ook voor consumenten die hun aflossing helemaal niet doen. Omdat kredietverstrekkers dus op de zwarte lijst kijken weten zij snel of zij u een lening kunnen toevertrouwen of niet. Als u als wanbetaler geregistreerd staat zullen uw kansen op het verkrijgen van een lening natuurlijk een stuk kleiner zijn. Er zal namelijk altijd worden gekeken of u als wanbetaler bekend staat.

Hoe lang blijft u op de zwarte lijst staan?

Indien u op de zwarte lijst bent vermeld als zijnde een wanbetaler, dan wilt u daar zo snel mogelijk vanaf. Hoe doet u dat precies? Allereerst zult u natuurlijk uw bestaande schulden in moeten lossen. Uw kredietverstrekker is verplicht u te melden bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren als u een schuld heeft opgebouwd, maar zij zijn net zo goed verplicht te melden als u uw schuld weer heeft afbetaald. Dat is ook zeer belangrijk, want ook dit wordt dan genoteerd op de zwarte lijst. Toch bent u dan nog niet direct van de zwarte lijst af. De notering blijft vanaf dat moment namelijk nog een jaar geregistreerd staan. Hoe sneller u dus aflost, hoe eerder uw naam ook weer van de lijst verwijderd is. Dat biedt u voordelen met betrekking tot het verkrijgen van een geldlening, maar bijvoorbeeld ook bij een creditcard aanvraag. U zorgt er dus best voor dat u altijd keurig uw aflossingen op tijd doet, zodat kredietverstrekkers u nu hoeven te melden.

Gegevens zwarte lijst aanvragen

U kunt uw eigen gegevens opvragen als u wilt weten of u op de zwarte lijst staat. Dit kunt u doen bij de Nationale Bank van België. Dit kunt u zowel via de post doen als via internet. Er zijn geen kosten verbonden aan het opvragen van uw eigen gegevens. Door dit te doen weet u in elk geval al wat beter hoe u ervoor staat, zeker indien u een nieuwe lening wilt gaan afsluiten. Echter wordt hierbij natuurlijk niet alleen op de zwarte lijst gekeken, maar ook naar uw financiële situatie.

JKP berekenen

Bent u op zoek naar een lening, dan is JKP berekenen van zeer groot belang. Hoe lager de JKP immers is, hoe gunstiger dit zal zijn voor de kosten die u uiteindelijk per maand verschuldigd bent. Kredietverstrekkers geven vaak per lening aan welke JKP er geldt. Bij een vergelijking kunt u dus al snel zien of het een lage of hoge JKP betreft in vergelijking met andere kredietverstrekkers. Daarmee weet u echter nog altijd niets over de exacte kosten die met uw lening gepaard gaan. U dient dit dus nog te gaan berekenen. Bij het berekenen van de JKP worden u de exacte kosten getoond en kunt u dus ook nog kijken welke verschillen een eventueel hogere of lagere lening nog maken.

JKP berekenen met simulator

Voor JKP berekenen gebruikt u een simulator. Elke kredietverstrekker zal u deze mogelijkheid geven, want ze maken allemaal gebruik van een simulator. In de simulator voert u in welk bedrag u wilt lenen en ook binnen welke periode u deze dan weer af wilt lossen. De JKP berekening zal dan vervolgens tonen hoeveel de maandelijkse aflossing bedraagt. Het spreekt voor zich dat u hier dus invloed op kunt uitoefenen door in de simulator de looptijd te wijzigen. Wijzigt u de looptijd naar enkele maanden korter, dan worden automatisch de maandelijkse kosten verhoogd. Andersom geldt dit natuurlijk exact hetzelfde. De JKP berekenen met een simulator stelt u in de gelegenheid om met de samenstelling van de lening te spelen.

Vergelijken door middel van JKP berekenen

Aan de hand van de JKP is het gemakkelijker vergelijken tussen kredietverstrekkers en hun leningen. Het spreekt voor zich dat de meeste consumenten zich het meest aangetrokken zullen voelen tot een lage JKP. Dit betekent immers dat hiermee een goedkopere lening kan worden afgesloten welke dus minder kost. Vergelijken door middel van JKP berekenen is een goed idee en de simulator zal u dan tonen hoeveel een lening u precies kost.